Kdo byl prof. MUDr. Oldřich Čech, DrSc. Tisk E-mail

     Významný představitel české ortopedie nastoupil svoji ortopedickou dráhu na ortopedicko-traumatologickém oddělení nemocnice v Kladně u prim. MUDr. Ludvíka Seidla. Zde se úzce seznámil zejména s traumatologií pohybového aparátu, jež ho velmi zaujala a nasměrovala zčásti celou jeho budoucí kariéru. Krátce poté zahájil externí aspiranturu na téma "Poranění vazivového aparátu kolenního kloubu v klinice a experimentu" ve Výzkumném ústavu tělovýchovném a v jejím rámci působil na chirurgické klinice v nemocnici Na Bulovce pod vedením prof. J. Knoblocha, jenž byl vedle prof. V. Nováka jeho školitelem. Práci obhájil v roce 1963.

Profesor Oldřich Čech ve své ordinaci
Profesor Oldřich Čech ve své ordinaci


     V roce 1957 se dr. Čech přihlásil do konkurzu na místo sekundárního lékaře na I. ortopedickou kliniku v Praze a zde nastoupil pod vedením prof. J. Zahradníčka klinickou dráhu. Seznamuje se s problematikou oboru ortopedie v celé šíři a jeho druhý velký učitel prof. MUDr. Jan Zahradníček se mu stal životním vzorem. Obdivoval jeho dokonalou operační techniku, aktivní přístup k řešení medicínských problémů, jeho noblesní vztah k lidem, nemocným i spolupracovníkům. Bohužel, smrt prof. Zahradníčka v roce 1958 ukončila tuto slibnou spolupráci. Postrádaje tuzemský vzor a tím i možnost dalšího rozvoje, obrátil dr. Čech svoji pozornost do zahraničí. Měl možnost absolvovat stáž na předních francouzských ortopedických pracovištích a poznat tak osobně profesora R. Judeta a profesora Letournela, u nichž získal inspiraci novými přístupy k endoprotetice a k léčení zlomenin a pakloubů.

     V roce 1965 se dr. Čech seznámil s prof. M. E. Müllerem, jedním ze zakladatelů AO a tehdejším přednostou ortopedické kliniky v St. Gallen, kterého považuje za svého nejvýznamnějšího učitele.
     AO společnost a filozofie změnila pohled na postavení osteosyntézy v traumatulogii a ortopedii. Prof. Müller patřil rovněž mezi průkopníky moderní endoprotetiky kyčelního kloubu. Dr. Čech si uvědomil tuto jedinečnou a v pravdě historickou příležitost a pochopil, že začíná nová, fascinující etapa v kostní chirurgii. Po návratu z první stáže u prof. Müllera operoval novou technikou první pacienty s do té doby neřešitelnými paklouby a podařilo se mu je úspěšně zhojit.

     V touze a skutečném hladu po poznání nového dosáhl dr. Čech v roce 1966 možnosti pracovat dlouhodobě na Ortopedické klinice v St. Gallenu u prof. Müllera a tento pracovní pobyt několikrát zopakoval v následujících letech. Prof. Čech přinesl ze Švýcarska pod vlivem AO skupiny nové myšlenky v kostní traumatologii a zavedl u nás principy moderní osteosyntézy. Již v roce 1963 byl jmenován předsedou technické komise ČSOT s cílem vybudovat materiální základnu pro rozvíjející se obor. S podporou prim. Seidla z Kladna se obrátil na ocelárny Poldi a z jeho podnětu vznikl v provozu Anticoro vývojový útvar, s kterým úzce spolupracoval na vývoji českého instrumentária pro osteosyntézu. Výsledkem této spolupráce byly soupravy nástrojů a implantátů Poldi I-VII, které se v podstatě vyrábějí dodnes a jsou užívány na většině ortopedických a traumatologických oddělení.

Prof. O. Čech a Prof. M. E. Müller
Prof. O. Čech a Prof. M. E. Müller 
Ne menší je Čechův přínos pro endoprotetiku kyčelního kloubu. První cementovanou endoprotézu Müllerova typu implantoval již v roce 1969 a, opět díky úzké spolupráci s provozem Anticoro v Kladně, byla zahájena již začátkem sedmdesátých let produkce ocelových endoprotéz s anatomickým dříkem a pevnou hlavicí o průměru 32 mm Poldi. Tato protéza se používá na řadě pracovišt' dodnes. Dlouhodobé výsledky tohoto dříku jsou nadprůměrné, celkem bylo aplikováno více než 120 000 těchto náhrad. Vývoj v oblasti kyčelních endoprotéz byl a je Čechovým koníčkem. Již v roce 1976 měl připraven návrh necementované šroubovací závitové jamky kónického tvaru a v roce 1986 vyvinul titanový necementovaný dřík. Podílel se formou grantových úkolů i na vývoji nových kluzných kombinací, zejména keramické hlavice a keramické jamky.
     Velký vliv na formování Čechova ortopedického rozhledu zanechala i francouzská ortopedická škola. V roce 1966 dostal stipendium francouzské ortopedické společnosti. Měl možnost se poprvé účastnit kongresu SICOT. Část pobytu trávil na klinice prof. Roberta Judeta, kde v té době pracovali Letournell a Roy-Camille. Navštívil kliniky prof. MerleD'Aubigné, prof.Stagnary a kliniku prof. Trillata, který se věnoval operativě měkkého kolena. Měl možnost srovnávat exaktní školu Müillerovu, a volný "umělecký" přístup školy Roberta Judeta. Rok 1966 významně formoval další cestu dr. Čecha. Slibně se rozvíjející spolupráci a významný podíl na činnosti ortopedické kliniky v St. Gallen násilně přerušil normalizační proces po sovětské invazi, kdy bylo dr.Čechovi znemožněno z politických důvodů vyjíždět za železnou oponu a tím pokračovat v nastoupené cestě. (Jeho habilitace byla oddálena o 12 let.) Nicméně, zcela zásadním výsledkem této spolupráce je monografie „Pseudoarthrosis“, kterou napsal společně s prof. B. G. Weberem, nástupcem prof. Müllera v St. Gallenu. Jde o práci, která je dodnes ve světě hodnocena jako „základní". Roku 1972 za ni dostal prof.Čech mezinárodní Steinmannovu cenu. Vyšla postupně německy, anglicky, španělsky a italsky (1990) a pochopitelně doma česky. Její klasifikaci i terapeutickou koncepci převzala světová učebnice Campbellova a Manuál osteosyntézy, vydávaný Mezinárodní společností pro osteosyntézu-AO. Prof. Čech se tak významně zapsal do světového odborného písemnictví. 
     V naší odborné literatuře prof.Čech vytvořil základní literaturu v oblasti osteosyntézy, pakloubů a kloubních náhrad (2 vydání stabilní osteosyntézy v ortopedii a traumatologii, 2 vydání náhrad kyčelního kloubu, poranění měkkého kolena a operační přístupy v ortopedii a traumatologii). 


 
There are no pictures.
Copyright © 2024 Centrum Prof. ČECHA s.r.o. - ortopedie, fyzioterapie, rehabilitace
ortopedie, fyzioterapie, rehabilitace, ortopedická ambulance, sono, sonografie, ultrazvuk, vrozené vykloubení, kyčle kojenců, kyčle novorozenců, vyšetření kyčlí, prof. Čech, kyčel, kyčelní kloub, koleno, kolenní kloub, kolenní vazy, rameno, ramenní kloub, bolesti zad, fyzikální terapie, laserterapie, magnetoterapie, praha