Úhrada péče Tisk E-mail

     Úhrady za pojištěnce smluvních zdravotních pojišťoven zajišťují jejich pojišťovny. Ostatní pacienti si péči hradí, jako samoplátci, sami. Na základě námi vystavených dokladů mají možnost poskytnutou odbornou péči vyúčtovat u své zdravotní pojišťovny.
     Pojištěné pacienty fyzioterapie ošetřujeme na základě indikace praktického lékaře nebo ambulantního specialisty (např. ortopeda, neurochirurga apod.) po předložení  "poukazu na vyšetření / ošetření "06FT".
     Léčebné výkony na poukazu neindikované nelze uhradit z veřejného zdravotního pojištění a mohou být účtovány k zaplacení v hotovosti; pracovníci naší společnosti mají za povinnost Vás o této skutečnosti informovat. 
      Samotný průběh fyzioterapeutické léčby (počet a frekvence návštěv, délka) závisí na indikaci doporučujícího lékaře. 
     Společnost Centrum Prof. ČECHA má uzavřenu smlouvu o poskytování zdravotní péče z veřejného zdravotního pojištění v oborech ortopedie a fyzioterapie s těmito zdravotními pojišťovnami:

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY111 - VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky201 - Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví207 - Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda209 - Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky211 - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
 Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE217 - Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE
     Pacienty ostatních zdravotních pojišťoven ošetřujeme na základě předběžného písemného souhlasu dané pojišťovny o úhradě námi poskytnuté zdravotní péče. Pacienti bez zdravotního pojištění se plně finančně podílejí na úhradě péče.
     Seznam služeb, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění: laserterapie, fyzioterapie individuální privátní, komplexní prevence bolesti zad (masáž, doporučení vhodných pohybových aktivit), odborná zpráva vyžádaná pacientem, zapůjčení motodlahy

 
Copyright © 2024 Centrum Prof. ČECHA s.r.o. - ortopedie, fyzioterapie, rehabilitace
ortopedie, fyzioterapie, rehabilitace, ortopedická ambulance, sono, sonografie, ultrazvuk, vrozené vykloubení, kyčle kojenců, kyčle novorozenců, vyšetření kyčlí, prof. Čech, kyčel, kyčelní kloub, koleno, kolenní kloub, kolenní vazy, rameno, ramenní kloub, bolesti zad, fyzikální terapie, laserterapie, magnetoterapie, praha