Fyzioterapie - Praha - fyzikální terapie Tisk E-mail

     Náš tým podrobně sleduje poslední trendy v aplikaci fyzikální terapie v rehabilitaci; disponujeme špičkovými léčebnými přístroji pro magnetoterapii, ultrazvuk, aplikaci široké škály analgetických proudů, elektrostimulaci, elektrogymnastiku a laserterapii.

Souhrn námi používaných typů fyzikální terapie a jejich krátký popis:

  • magnetoterapie - léčebné využití magnetů má bohatou historii. Přírodních magnetů se k léčbě používalo již ve starověku a středověku. Shrneme-li poznatky o fyziologické a patofyziologické odpovědi organismu na působení magnetických polí, lze mít za prokázané, že magnetická pole obecně vyvolávají tyto děje: vazodilataci, analgetické působení, protizánětlivé působení, myorelaxaci, spasmolitický účinek, akceleraci hojení a protiedamatické působení
  • Imageultrazvuk - léčebné využití UZ je vlastně využití elektrické energie vysokofrekvenčních proudů přeměněné na energii mechanickou a teplo. K léčebným účelům se používá UZ-frekvence 0,75 - 3 MHz. Hlavními účinky UZ jsou: mechanické namáhání látky, rušení fluorescence některých látek, přeměna mechanické energie na tepelnou (30%), pseudokavitace, zvýšení permeability některých membrán, stupňuje se difúze, alkalizace tkáně, spasmolytický a analgetický účinek
  • analgetické proudy - frekvence kolem 100 Hz - spojené s vrátkovou teorií analgezie, předpokládaným analgetickým účinkem přes zvýšenou sekreci endorfinů
  • elektrostimulace - je součástí elektroléčby využívající léčebný účinek přesně tvarovaných proudových impulzů. Proudy z terapeutického hlediska dělíme na proudy s kolmým nebo jen mírně zešikmeným nástupem a se šikmým pozvolným nástupem. Prvý používáme při dráždění zdravých svalů a nervů (elektrogymnastika), elektrošoku, elektrospánku a při poruchách rytmické činnosti srdce; druhý při selektivním dráždění nervů u perfierních paréz, ovlivnění vegetativních nervů, dráždění hladkých svalů (tlusté střevo, močový měchýř, děloha), při bolestivých syndromech, neuralgiích, fantomových bolestech, kauzalgiích, a dalších
  • laserterapie - světlo zesilované pomocí stimulované emise záření, neinvazivní laser využívá tři hlavní efekty:  biostimulační, analgetický, protizánětlivý; k nim se připojují další: baktericidní, viricidní, antiedematózní, vazodilatační
 
Copyright © 2024 Centrum Prof. ČECHA s.r.o. - ortopedie, fyzioterapie, rehabilitace
ortopedie, fyzioterapie, rehabilitace, ortopedická ambulance, sono, sonografie, ultrazvuk, vrozené vykloubení, kyčle kojenců, kyčle novorozenců, vyšetření kyčlí, prof. Čech, kyčel, kyčelní kloub, koleno, kolenní kloub, kolenní vazy, rameno, ramenní kloub, bolesti zad, fyzikální terapie, laserterapie, magnetoterapie, praha