Historie náhrad kyčelního kloubu a jejich současný stav Tisk E-mail

Imageprof. MUDr. Oldřich Čech, DrSc.
zakladatel české endoprotetiky

     Ortopedie neuměla léčit coxartrózu. Neosvědčila se osakrylová Judetova hlavice, neosvědčila se kovová čepička. Bolestivý kyčelní kloub invalidizoval velké množství relativně mladých pacientů. Umělý kyčelní kloub přinesl revoluční řešení, a tento léčebný postup se zařadil mezi největší pokroky poválečné medicíny.
     Je tomu 49 let, kdy na SICOT v Paříži 1965 prezentovali Angličané John Charley a McKee, spolu se Švýcarem M. E. Müllerem své zkušenosti náhradou kyčelního kloubu, a tato metoda byla přijata jako léčebný postup. Předložené TEP byly fixovány kostním cementem, jamka byla z panenského polyetylenu. Párování kov - kov u náhrady McKee se později neosvědčilo.
    Jak jsme startovali u nás? Mně se podařilo v roce 1966 pracovat 3 měsíce v St. Gallenu u prof. M. E. Müllera, účastnit se SICOT v Paříži  po SICOTu být 2 měsíce na studijním pobytu v Paříži u prof. Judeta. Systematicky jsme se připravili na aplikaci TEP kyčle ve spolupráci se St. Gallenem - prof. Müllerem. Od února 1969 jsme nastartovali na I. ortopedické klinice aplikace „banánové „ TEP a polyetylenové jamky fixované kostním cementem Palacos.
     Operovali jsme na operačním klasickém sále se zpřísněným aseptickým režimem na mokrých operačních podlahách (zkušenost prof. Zahradníčka). Současně jsme začali aplikovat cervikokapitální endoprotézy starým pacientům se zlomeninou krčku stehenní kosti.  U prvních 300 operovaných pacientů jsme zaznamenali pouze 1 infekt. Pacienty jsme operovali uložené na zádech - přístupem anterolaterálním, později přístupem Bauerovým (165 000 pacientů). Cervikokapitální endoprotezy jsme operovali v poloze na boku přístupem posterolaterálním (aplikováno 65 000 kloubů).
     Pro nedostatek zahraniční měny jsme ve spolupráci s Poldi Kladno zavedli výrobu TEP a CEP v Kladně od roku 1972 (vývoj od r. 1969)  TEP Poldi - Čech a CEP včetně perfektního instrumentária, a postupně tyto metody v první etapě zavedli na 23 pracovištích v Československu.
     Dnes se v Čechách provede ročně více než 15 000 náhrad kyčelních kloubů, a v současné době ještě více kolenních kloubů. Přibyla operativa dalších kloubů, zejména ramene, a dále přibyly revizní operace na nosných kloubech. Endoprotézy - to je dnes světový obchod - nabídka různých typů je nepřehledná, ale naši výrobci se neztratili.

Pacienti, u nichž lékař indikoval náhradu, mají obvykle tyto otázky:

Který kloub je nejlepší a jak dlouho vydrží ?

     Všeobecně platí, že mladí pacienti dostávají dominantně náhrady necementované, v přechodu do stáří náhrady hybridní (tzn. cementovaný dřík, necementovaná jamka), a u pacientů starých TEP cementované. Neplatí to všude - např. ve Švédsku se operuje 75 % náhrad cementovaných a v Rakousku dominantně aplikují necementované TEP.

Jaká jsou moudrá pravidla ?

     Dáme přednost vyzkoušeným náhradám (zkušenosti 15-leté). Přednost dáme typům TEP, se kterými má pracoviště a operatér zkušenosti. U starých pacientů s pokročilou osteoporózou dáme přednost cementované náhradě. Další pohled jsou revizní operace, které přicházejí v každém věku (uvolnění, opotřebení, mitigovaný infekt) - ne každý typ TEP se snadno reoperuje. Nejmodernější TEP posoudí teprve čas - jestli budou skutečně lepší budeme vědět za 15 - 20 let.

Image

Rentgenový snímek kyčelního kloubu 60leté pacientky, 20 let po aplikaci hybridní náhrady spotornovou jamkou dříkem Poldi. Po výměně opotřebované polyetylenové vložky, po zahojení operační rány, bylo možné plné zatížení kloubu.

 
Čím může pacient přispět k dlouholeté funkci umělého kloubu ?

     Bezprostředně po operaci: Otevřená je otázka zatěžování operované končetiny. Američané doporučují plné zatěžování u cementované TEP a říkají, že uvolnění přichází po 10 letech. My máme zkušenost s cementovanými dříky po postupném zatěžování, že drží 30 let (původní Poldi).

Co je významné pro ideální vhojení ?

 

     Víme, že u TEP je hranice kosti poškozena operační rašplí či frézou, nebo kostním cementem tepelně - dostane-li klid, přebuduje se v pevnou kost na hranici implantátu. Když ji předčasně zatěžujeme, vznikne vrstva vaziva, která zkrátí dlouholetou stabilitu. Heslo „dostanete TEP, kterou můžete ihned zatěžovat“ neplatí.

Povinnosti pacienta po operaci:

1) Dodržovat režim v prvních 3 měsících.
2) Ústavní rehabilitační doléčení je ideální 2 měsíce po operaci.
3) Pacient se po skončení léčení vrátí plně do života, ale pravidelné kontroly po roce, a později po 2 letech jsou nezbytné podle možností u stejného ortopeda.
4) Časný servis udrží životnost TEP 30 let i více.
5) Korigovat váhu je významné.

ImageIvan Gálfy, (15. 6. 1933 − 19. 7. 2011) známý horolezec, organizátor a vedoucí himálajských expedicí, náčelník Horské služby SR. Kloubní náhrada mu byla aplikována ve 49 letech, následně vedl mnoho expedic s výškami nad 7500 metrů, a věnoval se náročnému povolání v horské službě. V 66 letech mu byla vyměněna cementová jamka, kloubní náhrada fungovala téměř 30 let bez problémů.

 

 

 

 

 
Copyright © 2024 Centrum Prof. ČECHA s.r.o. - ortopedie, fyzioterapie, rehabilitace
ortopedie, fyzioterapie, rehabilitace, ortopedická ambulance, sono, sonografie, ultrazvuk, vrozené vykloubení, kyčle kojenců, kyčle novorozenců, vyšetření kyčlí, prof. Čech, kyčel, kyčelní kloub, koleno, kolenní kloub, kolenní vazy, rameno, ramenní kloub, bolesti zad, fyzikální terapie, laserterapie, magnetoterapie, praha