Umělý kolenní kloub Tisk E-mail

Anatomie kolenního kloubuImage

     Kolenní kloub tvoří kloubní spojení mezi kostí stehenní a kostí holenní. Je to velmi komplexní kloub, který kromě flexe a extense, v sobě kombinuje pohyby jako jsou rotace a skluz. Dolní konec femuru a horní konec tibie jsou pokryty vrstvou chrupavky; rovněž patela (čéška) je pokryta touto vrstvou. Čéška hraje podstatnou a důležitou roly v kloubu a zvyšuje pevnost kolena při jeho natažení.
     Zkřížené vazy zajišťují další stabilitu kloubu, speciálně při rotačních a kluzných pohybech, kdy přirozeně omezují rozsah pohybu. Při každém kroku vrstvy chrupavky působí tak, že artikulace v kloubu je takřka bezotěrová. Samotný kloub je uzavřen v kloubním pouzdru.
     Synoviální výstelka kloubu uvnitř kloubního pouzdra produkuje synoviální tekutinu, která na jedné straně vyživuje chrupavku a na straně druhé vytváří bezotěrový film. Synoviální tekutina v kombinaci s chrupavkou také působí jako tlumič rázů, jež zachycuje velké síly zasahující kloub v průběhu lidského života.

Jak se vyvíjí choroba kolenního kloubu ?

Image     Příčin, které mohou vést k onemocnění kolenního kloubu je celá řada. Nejčastější je patologický otěr kloubní chrupavky: osteoartritida a artróza. Rozdíl je mezi primární (idiopatickou) osteoartritidou, jejíž příčina není známa, a sekundární osteoartritidou, která se dostaví jako důsledek známého onemocnění, například revmatismu, nebo oběhového onemocnění metabolického původu.
     Vrozené nebo predispozičně vytvořené deformity kolenního kloubu a nehody jsou dalšími důvody, jež vedou k poranění kostí nebo kloubních částí. Nakonec všechny tyto změny vedou k destruktivní změně chrupavky. To způsobí deformaci kloubu se zánětlivými, bolestivými důsledky.
     Měl(a)byste si být vědom(a) těchto příznaků: bolest při chůzi; postupné zkracování vzdálenosti, kterou můžete bezbolestně ujít a při odpočinku se nedostaví pocit úlevy; rovněž také zmenšení rozsahu pohybu kolenního kloubu.
     Když již byla vyčerpána veškerá konzervativní léčba (fyzioterapie, bandážování, koupele a analgetika nebo protizánětlivé léky) pak implantace umělého kolenního kloubu - také nazývaná úplná kolenní náhrada - umožní zbavit se bolesti a obnovit mobilitu.

Co je to úplná kolenní náhrada ?

    Úplná kolenní náhrada je v podstatě výměna nemocného kloubu za vhodný implantát.  Náhrada poraněného kloubu je jedním z velkých ortopedických pokroků v minulém století. V průběhu času neustálé zkoušky a vylepšení operačních metod a vyspělých materiálů vedly k obrovskému pokroku a optimalizaci na poli úplných kolenních náhrad.  V současné době se ve světě každoročně naimplantuje okolo 800 000 kolenních náhrad. Z těchto čísel je vidět, že úplná náhrada kolenního kloubu je rutinní operací.
Image      Dnešní náhrady jsou navrženy tak, aby respektovaly lidskou anatomii. Skládají se z femorální a tibiální komponenty umělého kolenního disku. Materiály používané na umělé klouby jsou polymery a slitiny speciálně vyvinuté k medicínským účelům. Vyznačují se dobrou tkáňovou tolerancí a umožňují bezbolestnou a co nejdelší možnou funkčnost.
     Kloubní součásti, respektive jejich povrchy, jsou v přímém kontaktu. Skládají se z kovové femorální komponenty pohybující se proti kluznému povrchu, vyrobeného z polyethylenu o vysoké hustotě. Kluzný povrch tibiální vložky je také vyroben z polyethylenu. Úplná kolenní náhrada, znamená dát nový povrch kostem kolenního kloubu. Podobně jako zdravé koleno má náhrada hladký odolný povrch. Femorální komponenta překrývá stehenní kost, tibiální komponenta kost holenní  a patelární komponenta překrývá spodní hranu kloubní mezery.
     Věk, obecně vzato, není limitujícím faktorem operace, mnoho devadesátiletých pacientů bylo úspěšně touto metodou odoperováno. Bezpečnost implantace úplné náhrady kolenního kloubu je, i přes větší komplexnost, plně srovnatelná s implantací umělého kyčelního kloubu. Zotavovací období po operaci je krátké, množství pacientů je schopno zahájit fyzikální terapii okamžitě.
      
Obecně se rozlišují tři typy úplných náhrad:

  • cementovaná, její femorální a tibiální komponenty jsou obě ukotveny speciálním kostním cementem - tento typ je dnes nejrozšířenější
  • necementovaná, všechny její komponenty (femorální a tibiální) jsou implantovány bez pomoci cementu. Dlouhodobého upevnění je dosáhnuto vrůstem nově vytvořené kosti do povrchu náhrad
  • hybridní, která má femorální komponentu implantovánu bez cementu a tibiální ukotvenu ke kosti speciálním kostním cementem

     Pro všechny typy protéz existuje široký rozsah modelů vyráběných v různých velikostech. Výběr protézy je dán tvarem kosti, hmotností, fyzickou aktivitou pacienta a zkušeností a filozofií operatéra.

 
Copyright © 2024 Centrum Prof. ČECHA s.r.o. - ortopedie, fyzioterapie, rehabilitace
ortopedie, fyzioterapie, rehabilitace, ortopedická ambulance, sono, sonografie, ultrazvuk, vrozené vykloubení, kyčle kojenců, kyčle novorozenců, vyšetření kyčlí, prof. Čech, kyčel, kyčelní kloub, koleno, kolenní kloub, kolenní vazy, rameno, ramenní kloub, bolesti zad, fyzikální terapie, laserterapie, magnetoterapie, praha